G-STAR RAW DENIM 3301 SLIM Elto Novo Superstretch Herren Jeans